Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Met ingang van 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De wet geldt voor alle besturen en is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

De wet is er ook om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen of stichtingen schaden. 

Het is belangrijk dat uw vereniging of stichting voldoet aan de Wbtr. Zeker omdat na 1 juli sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga daarom tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

Voor wie is de Wbtr relevant?

•    Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen
•    Vrijwilligers en betaalde bestuurders
•    Grote en kleine verenigingen/stichtingen
•    Nationaal, regionaal en lokaal
•    Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen
•    Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoort

De Wbtr gaat over:

•    De positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders
•    De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
•    Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
•    Regels omtrent belangenverstrengeling
•    Procedures bij grote uitgaven of investeringen

Meer informatie?

De Rijksoverheid heeft een handig informatieblad samengesteld met daarin meer informatie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Ook de website notaris.nl biedt een handige checklist. Meer informatie vindt u desgewenst ook op https://wbtr.nl/. Zij bieden ook een stappenplan aan om met de wet aan de slag te gaan, hieraan zijn echter kosten verbonden, deze staan op de website vermeld.  

‘Terugkijken: Webinars ‘De Wbtr en de gevolgen voor mijn vereniging’

Huis voor de Sport Limburg organiseerde samen met Burgerkracht, Huis voor de Kunsten Limburg en Verenigingen Kleine Kernen Limburg drie webinars waarin de verschillende onderdelen van de Wbtr werden behandeld. U kunt de opnames en de meest gestelde vragen bekijken op de website van Huis voor de Sport Limburg. (WBTR webinars - Huis voor de Sport Limburg (hvdsl.nl))

Ondersteuning

Een aantal koepelorganisaties biedt verenigingen en stichtingen financiële ondersteuning bij de implementatie van de Wbtr. We vragen u te onderzoeken of uw koepelorganisatie deze ondersteuningsmogelijkheid biedt. Als dat niet zo is, kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpersoon. Wij bekijken dan samen met u op welke manier we u kunnen ondersteunen.