Glasvezel in heel Sittard-Geleen

In onze gemeente wordt de komende jaren glasvezel aangelegd. De aanleg van glasvezel valt onder de Telecommunicatiewet. Dat betekent dat de aanleg van glasvezel in handen is van commerciële partijen die hun eigen glasvezelkabel aanleggen.

In Nederland zijn meerdere aanbieders van glasvezel. Het zijn commerciële partijen met ieder een eigen netwerk. Het kan dus gebeuren dat meerdere partijen tegelijkertijd aan het werk zijn met het aanleggen van hun glasvezelnetwerk.

Een partij die voldoet aan de eisen die wij als gemeente aan deze werkzaamheden stellen, kan glasvezel aanleggen.

Twee aanbieders van glasvezel zijn actief in Sittard-Geleen

Op dit moment zijn twee aanbieders van glasvezel actief in onze gemeente: E-fiber en Delta Fiber Netwerk. 

  • E-fiber is begin 2022 begonnen met de aanleg van hun glasvezelnetwerk in meerdere gebieden verspreid over de gemeente. 
  • Delta Fiber Netwerk is in september 2022 gestart met werkzaamheden in Munstergeleen.

Contactgegevens aanbieders van glasvezel in Sittard-Geleen

Voor informatie over de planning, de werkzaamheden en het aanbod kunt u terecht bij de aanbieder van glasvezel zelf. 

E-fiber

E-fiber heeft onze gemeente verdeeld in meerdere gebieden. De aanleg wordt gedaan in fases. 

Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op de website van E-Fiber: Planning gemeente Sittard-Geleen.

Vragen over de werkzaamheden en het aanbod van E-fiber?

Voor alle vragen of meer informatie over de aanleg van glasvezel en het aanbod van E-fiber kunt u contact opnemen met E-fiber: 

Delta Fiber Netwerk 

Delta Fiber Netwerk is gestart met de werkzaamheden in Munstergeleen. Meer informatie over de werkzaamheden en de planning vindt u op de website van Delta Fiber Netwerk: Glasvezel in Munstergeleen

Vragen over de werkzaamheden en het aanbod van Delta Fiber Netwerk?

Voor alle vragen over de aanleg van glasvezel en het aanbod van Delta Network kunt u contact opnemen met Delta Fiber Netwerk:

Meest gestelde vragen

Werken aanbieders van glasvezel in opdracht van de gemeente? 

De aanleg van glasvezel valt onder de Telecommunicatiewet. Dat betekent dat als een telecombedrijf voldoet aan de voorschriften, een gemeente het aanleggen van glasvezel moet toestaan. 
De aanleg van glasvezel is dus niet een opdracht van de gemeente. Het is mogelijk dat binnen de gemeente meerdere aanbieders van glasvezel aan het werk zijn.

Hoe wordt u geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in uw straat? 

Met de aanbieder van glasvezel zijn afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat ze bewoners op tijd moeten informeren voordat ze daadwerkelijk beginnen te graven in een straat. U ontvangt dan dus informatie over het tijdstip en de uitvoering van de werkzaamheden. Voor vragen of opmerkingen daarover kunt u terecht bij E-fiber of Delta Fiber Netwerk.

Hoe ziet onze stoep na afloop uit? 

Voor de aanleg van glasvezel wordt een smalle sleuf gemaakt in de stoep. Voor deze sleuf worden de tegels of klinkers opgepakt. Het deel van de stoep waaraan gewerkt is moet de aannemer herstellen. Minimaal tot de kwaliteit die de stoep had voor de werkzaamheden. Zowel door de aannemer zelf als door de gemeente wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden. De stoep moet binnen 14 dagen hersteld zijn. Is de stoep na 14 dagen nog niet hersteld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Bij mogelijk gevaarlijke situaties kunt u uiteraard direct contact opnemen met de gemeente. 

Is het risico op schade aan bomen, riolering en andere leidingen gedekt? 

In de standaardregels voor werk aan kabels en leidingen is opgenomen hoe rekening gehouden moet worden met bomen, boomwortels, kabels en leidingen. Het is mogelijk dat andere acties nodig zijn om bomen of kabels te beschermen. De toezichthouder van de gemeente zal dit vooraf bekijken met de aannemer voordat ze starten met graven. Uiteraard zal de toezichthouder ook controleren of de aannemer zich aan de afspraken houdt tijdens het graven.
Is er toch schade ontstaan? Dan wordt bekeken hoe dit op kosten van de aannemer en/of glasvezelaanbieder hersteld kan worden.

Kunnen werkzaamheden gecombineerd worden met andere werkzaamheden?

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat nieuw straatwerk opnieuw opengebroken wordt. Helaas is het niet mogelijk om de technische uitvoering van de werkzaamheden te combineren. Zo gaat de aanleg van glasvezel bijvoorbeeld veel sneller dan vervangingen door Enexis of WML.

Wat zijn de afspraken voor glasvezel op bedrijventerreinen? 

Met de aanbieders van glasvezel zijn door de gemeente afspraken gemaakt. Bij werkzaamheden op bedrijventerreinen moet iedere ondernemer persoonlijk benaderd worden door de aannemer. Tijdens dit gesprek kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere bereikbaarheid en de verwachte startdatum van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer zich houden aan de gemaakte afspraken.