Adviesraden

De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie adviesraden.

Deze adviesorganen geven ons gevraagd en ongevraagd advies.
Meer weten? Kijk dan op de websites van de cliëntenraden of neem per mail contact op: