Cliëntondersteuning

Als u het lastig vindt om zelf gemeentelijke voorzieningen aan te vragen mag u een "cliëntondersteuner" inschakelen. Deze geeft u informatie en advies en regelt praktische zaken voor u bij de gemeente of andere instanties.

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aanvragen van een uitkering, WMO ondersteuning, of jeugdzorg.

Uw partner of een familielid kan uw cliëntondersteuner zijn. 
U kunt ook gebruik maken van een vrijwilliger of professional. Een vrijwillige of professionele cliëntondersteuner werkt altijd onafhankelijk, dus los van de gemeente en andere betrokken instanties.

Aanvragen

Hulp van een vrijwillige of professionele cliëntondersteuner is gratis. 

  • Om dit aan te vragen belt u naar het centrale telefoonnummer: 088-0102222. 

Dit is het telefoonnummer van MEE, die de aanvraag in overleg met PIW oppakt.

Afhankelijk van uw behoefte en de kennis die daar voor nodig is kijken professionals van MEE en PIW wie u de beste ondersteuning kan bieden. Dit kan een professionele cliëntondersteuner zijn, maar mogelijk ook een vrijwilliger (oftewel: een informele cliëntondersteuner bijvoorbeeld van PIW).

Meer informatie

Komt u er niet uit of wilt u advies vanuit de gemeente? Neem dan contact op met het WMO Adviescentrum.