Cliëntondersteuning

Als u het lastig vindt om zelf gemeentelijke voorzieningen aan te vragen mag u een "cliëntondersteuner" inschakelen. Een cliëntondersteuner is iemand die u informatie en advies geeft, en praktische zaken voor u regelt bij de gemeente of andere instanties.

Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aanvragen van een uitkering, WMO ondersteuning, of jeugdzorg.

Uw partner of een familielid kan uw cliëntondersteuner zijn. 
U kunt ook gebruik maken van een vrijwilliger of professional. Een vrijwillige of professionele cliëntondersteuner werkt altijd onafhankelijk, dus los van de gemeente en andere betrokken instanties.

Aanvragen

Hulp van een vrijwillige of professionele cliëntondersteuner is gratis. 

  • Om dit aan te vragen belt u naar het centrale telefoonnummer: 088-0102222. 

Afhankelijk van uw behoefte en de kennis die daar voor nodig is kijken professionals van MEE en PIW wie u de beste ondersteuning kan bieden. 

Meer informatie

Komt u er niet uit of wilt u advies vanuit de gemeente? Neem dan contact op met het WMO Adviescentrum.