Eigen bijdrage WMO

Op de website van het CAK leest u alle informatie en voorwaarden.

https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2018/in-2019-is-eigen-bijdrage-wmo-maximaal-17,50