Energietoeslag voor inwoners

Net als in 2022 was er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit extra geld konden zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Huishoudens die bij Vidar bekend zijn en waarvan we weten dat ze recht hebben op energietoeslag, hebben dit bedrag inmiddels ontvangen.

Huishoudens die géén uitkering van Vidar ontvangen en nog niet eerder energietoeslag ontvingen, konden tot 1 juni 2024 met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023.

Het is nu niet meer mogelijk om energietoeslag aan te vragen. De regeling is gestopt. 

Meer informatie