Energietoeslag voor inwoners

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in een tegemoetkoming in de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Energietoeslag 2022

U kunt de energietoeslag 2022 niet meer aanvragen.

Energietoeslag 2023

Er komt ook in 2023 een energietoeslag. De gemeente mag de energietoeslag pas geven als de wet is aangepast. Dit duurt langer dan verwacht. Het is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag 2023 aangevraagd en uitbetaald kan worden. Als er meer bekend is, zetten wij een bericht hierover op onze website en op social media.

 • Om inwoners tussentijds tegemoet te komen, heeft de gemeente Sittard-Geleen in maart 2023 al 500 euro uitbetaald aan huishoudens die eerder de energietoeslag 2022 hebben gekregen. De overige 800 euro volgt later dit jaar.   
 • Voor overige huishoudens die de energietoeslag 2023 zelf moeten aanvragen, volgt informatie op deze website. Aanvragen kan op het moment dat de nieuwe wet geldt. 

Ook voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, neemt de overheid maatregelen om de hoge energieprijzen deels te compenseren. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over alle maatregelen.

Vragen of een aanvraagformulier aanvragen?

Heeft u een vraag of wilt u liever de aanvraag op papier invullen? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar (046) 477 87 70. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Kijk dan bij ‘wie kan mij helpen?’ op deze website.

De prijzen van energie zijn hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 en 2023 een extra tegemoetkoming van de regering: de energietoeslag van 1.300 euro.

U krijgt wel energietoeslag
U krijgt de energietoeslag als u aan de voorwaarden voldoet en:

U krijgt geen energietoeslag
Voldoet u niet aan de voorwaarden of behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

 • jongeren tot 21 jaar
 • dak- en thuislozen
 • mensen die in een instelling verblijven

 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen.
 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;
 • u heeft een inkomen dat ligt boven 120% van het sociaal minimum, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.

Bent u student? Dan kunt u mogelijk energietoeslag krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u woont in de gemeente Sittard-Geleen;
 • u heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

De volgende vormen van inkomen tellen hier in ieder geval in mee:

 • Het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat u kunt lenen, wordt meegeteld in het totale inkomen.  
 • Inkomen uit werk. Bijvoorbeeld van een (bij)baan of een eigen bedrijf.
 • Bijdrage van ouders. Bijvoorbeeld als ouders de zorgverzekering of kamer betalen.
   
 • u heeft een inkomen dat boven 120% van het sociaal minimum ligt, maar u bent toegelaten tot schuldhulpverlening waardoor uw besteedbaar inkomen op 95% van het sociaal minimum is gesteld;
 • u bent niet dakloos of thuisloos;
 • u verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • u bent de hoofdbewoner en betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.  

U kunt uw aanvraag vooralsnog alleen op papier indienen. Wilt u het aanvraagformulier ontvangen? Stuur een e-mail naar energietoeslag@sittard-geleen.nl of bel naar (046) 477 8770. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Heeft u hulp nodig? Wij staan graag voor u klaar. Zie ook 'Wie kan mij helpen?' in onderstaand overzicht. 

U ontvangt een uitkering van de gemeente
Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
U moet de energietoeslag zelf aanvragen. Het is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag 2023 aangevraagd en uitbetaald kan worden. Als er meer bekend is, zetten wij een bericht hierover op onze website en op social media.

U ontvangt een uitkering van de gemeente
U ontvangt de energietoeslag automatisch en hoeft zelf niets te doen.

U ontvangt geen uitkering van de gemeente, maar heeft wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum
U moet de energietoeslag zelf aanvragen. Het is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag 2023 aangevraagd en uitbetaald kan worden. Als er meer bekend is, zetten wij een bericht hierover op onze website en op social media.

Als u een inkomen heeft dat maximaal 120% van het sociaal minimum is (bijstandsnorm), dan heeft u een laag inkomen. Dat betekent dat u, als u aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de energietoeslag. Onderstaande netto bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) exclusief vakantiegeld.

Inkomenstabel normen (120%) exclusief vakantiegeld 

 

Leefsituatie  

Leeftijd  

Netto maandinkomen (vanaf 1 juli 2022)

Netto maandinkomen 
(vanaf 1 januari 2023)

Alleenstaand   21 jr - AOW € 1.256,08

€ 1.363,06

Vanaf AOW € 1.397,27

€ 1.516,96

Gehuwd/ samenwonend 21 jr – AOW € 1.794,40

€ 1.947,22

Vanaf AOW € 1.892,81

€ 2.060,21

Hoe bereken ik mijn inkomen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • overige inkomsten
 • alleen voor echtparen:
  • algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Niet meetellen 

 • bijzondere bijstand
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden budget 
 • persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • woonkostentoeslag

Professionals en vrijwilligers helpen u graag. Ze geven informatie, advies en ondersteuning. De hulp is gratis en verplicht u tot niets.

Bij wie kunt u terecht?

Partners In Welzijn (PIW)

Memphis Pieters van PIW is bereikbaar via telefoonnummer 046-457 57 00 of via e-mail memphis.pieters@piw.nl

Werkplaats Financiën

Dick Haster is bereikbaar via telefoonnummer  06-13 44 33 71 of via e-mail info@wpfinancien.nl

Humanitas

Odie du Chatinier en Peter Korving zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-17 48 83 68  of via e-mail westelijkemijnstreek@humanitas.nl