Lijst lokale ondernemers

Bij offerteaanvragen houden we rekening met de regionale economie en regionale ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen.

Laatste update:  15 april 2024

Lijst lokale ondernemers downloaden (PDF)

Lijst lokale ondernemers downloaden (Excel)

Hoe kunnen ondernemers zich presenteren als potentiële leverancier?

Vul uw gegevens in om op de Lijst lokale/regionale ondernemers Sittard-Geleen te komen.  U wordt na aanmelding automatisch op de Shortlist geplaatst. Daarbij vindt geen verdere kwaliteitstoetsing plaats.

Wat gebeurt er met de lijst?

Bij onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente (inkoopteam) zelf de partijen die zij wil uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte. Hierbij wordt de Shortlist Ondernemers geraadpleegd. Zijn er aangemelde ondernemers op de Shortlist die – naar het oordeel van het inkoopteam – potentieel geschikt zijn voor deelname aan het desbetreffende inkooptraject, dan ontvangen zij  een uitnodiging tot inschrijving.

Let op: bij Nationaal openbare en Europese aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd via Tenderned, dient de ondernemer zelf op basis van digitaal beschikbare aanbestedingsdocumenten een afweging te maken om in te schrijven.