Overzicht maatregelen stijgende energieprijzen mkb

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen op het gebied van de stijgende energieprijzen. Zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Hiernaast hebben we recent samen met de ondernemersverenigingen in onze gemeente gesproken over de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor het mkb. De belangrijkste conclusies staan voor u op een rijtje.

Overzicht van alle maatregelen

Rijksmaatregelen 

Het Rijk heeft met de Miljoenennota een aantal uitspraken gedaan over de aanpak van de dreigende energiecrisis voor huishoudens en het mkb. In de brief aan de Tweede Kamer ‘Aanvullende maatregelen energierekening’ van 20 september 2022 staan de volgende maatregelen voor het mkb:

Prijsplafond 

Voor een deel van het mkb wordt een prijsplafond toegepast, net als bij huishoudens. De precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Het kabinet gaat op dit moment uit van invoering per 1 januari 2023. Energieleveranciers hebben daarnaast aangegeven een tussenvariant te kunnen uitvoeren vanaf 1 november.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Het kabinet is bezig met de uitwerking van een specifiek pakket voor het energie-intensieve mkb. Het kabinet introduceert een specifieke subsidieregeling voor de energiekosten voor het energie intensieve MKB: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). De TEK vergoedt een deel van de stijging van de energiekosten voor 2022 en 2023. Voor de uitvoering van de subsidieregeling is de minister van Economische Zaken en Klimaat in gesprek met energieleveranciers. De meest actuele informatie over de TEK vindt u telkens op: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) (rvo.nl).

Liquiditeitsverstrekking en verduurzaming

Het kabinet wil bedrijven helpen met liquiditeitsverstrekking en verduurzaming zodat zij beter zijn voorbereid op de toekomst. Dit wil het kabinet doen door extra geld beschikbaar te stellen voor diverse ‘groene’ aftrekposten. Dat geeft mkb’ers de ruimte zich aan te passen aan de huidige situatie. Het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) wordt verhoogd met 150 miljoen euro. Zo stimuleert het kabinet verduurzaming en wordt de energieafhankelijkheid van bedrijven kleiner.

Borgstelling MKB-Kredieten Groen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb'ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, sinds 7 november 2022 gebruikmaken van deze regeling. In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (rvo.nl).

Ondersteuning zelfstandigenloket  

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die door externe omstandigheden tijdelijk in problemen zitten, kunnen Bbz aanvragen bij het zelfstandigenloket Maastricht. Zij kunnen een krediet en/of een tijdelijke bijstandsuitkering voor het levensonderhoud verlenen. Aanvragen worden getoetst op levensvatbaarheid (dit is wettelijk verplicht).

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo-lening tijdens de coronacrisis, kunnen uitstel van betaling krijgen van de aflossing. Deze regeling wordt ook uitgevoerd door het zelfstandigenloket Maastricht. Zie Bijstand voor zelfstandigen | Gemeente Maastricht.

MKB Green Deal 

De MKB Green Deal is gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen. Mkb-ondernemers kunnen vanaf midden november 2022 deelnemen aan het programma voor het ‘terugdringen van energieverbruik’. Een groep ondernemers doorloopt het programma met een energiescan. Dat leidt tot een plan van aanpak voor elke individuele ondernemer. De ondernemers kunnen ook gebruik maken van begeleiding bij de uitvoering van het plan van aanpak. Dat moet leiden tot vermindering van hun energieverbruik en meer grip op de energiekosten. In de Green Deal werken LIOF, Rabobank, Bedrijven Sittard-Geleen, Stadslabs Sittard-Geleen en gemeente Sittard-Geleen met elkaar samen. Inmiddels is ook het programma ‘circulair ondernemen’ opgestart en volgen programma’s over digitalisering en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Houd de Ondernemersnieuwsbrief van de gemeente Sittard-Geleen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van de MKB Green Deal. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via onze website.

In gesprek met de ondernemersverenigingen

De ondernemersverenigingen in onze gemeente hebben de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor het mkb samen met het gemeentebestuur besproken. Ook hebben we samen gekeken naar eventuele maatregelen die wij als gemeente kunnen nemen om het mkb te helpen. De belangrijkste conclusies die we samen hebben getrokken zijn:

  • De energiecrisis heeft een grote impact op het mkb. Om het (kleine) mkb in stand te houden, is een collectieve en gezamenlijke aanpak nodig. 
  • De belangrijke functies die het mkb heeft voor onze lokale economie, voor de werkgelegenheid en de sociaal-maatschappelijke functie in de samenleving worden onderschat en moeten duidelijk gecommuniceerd worden.
  • In de plannen van het Rijk rondom de aanpak van de energiecrisis is nog te weinig aandacht voor het mkb.
  • De aanpak is een gezamenlijke lobby richting het Rijk over de gevolgen van de prijsstijging en de noodzaak tot beleidsmaatregelen en politieke keuzes om de problemen het hoofd te bieden. Zowel ondernemersverenigingen als overheidsverbanden doen hieraan mee.
  • Op lokaal niveau ondersteunen we via de ‘MKB Green Deal’. 

Lobby

De gemeente Sittard-Geleen is een lobby gestart. Dit doen we om de gevolgen van de prijsstijging en het belang van beleidsmaatregelen en politieke keuzes in Den Haag onder de aandacht te brengen. We hoeven minister Adriaansens niet te overtuigen van het nationale belang van mkb-ondernemers. Waar we de minister wél van willen overtuigen, is dat de steun die mkb-ondernemers nodig hebben sneller, grote, eenvoudiger én effectiever moet zijn dan nu het geval is. We hebben een stevige basis voor de lobby doordat wethouder Yvonne Salvino-Meijer voorzitter is van de themagroep mkb van het G40 stedennetwerk. Ook is zij lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Ten slotte zoeken we de samenwerking op met MKB-Nederland en MKB-Limburg.

Heeft u nog vragen?

Het Ondernemerscontact is er voor alle ondernemers in Sittard-Geleen. Of u nu een startende ondernemer of een gevestigde ondernemer bent. U kunt bij het Ondernemerscontact terecht met alle ondernemersvragen aan de gemeente. Ook als het gaat om vragen over de energiecrisis. Ga naar Ondernemerscontact Sittard-Geleen voor de contactgegevens.