Horecavergunning

Wilt u een horecabedrijf starten, overnemen, beëindigen en/of wijzigen, bijvoorbeeld van leidinggevenden of rechtsvorm? Dan heeft u een horecavergunning (exploitatievergunning) nodig. Voorbeelden hiervan zijn de volgende bedrijven:

 • Restaurant
 • Café
 • Cafetaria
 • Snackbar/grillroom/broodjeszaak
 • Buurt- of clubhuis, sportkantine
 • IJssalon
 • Coffeeshop
 • Hotel
 • Pension
 • Speelhal

Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Wilt u  geen alcohol verkopen of schenken? Dan is een exploitatievergunning voldoende. Als u ook een terras wilt exploiteren, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Bij een aanvraag voor een horecavergunning wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

Hier kunt u alles direct in één formulier regelen.

Direct digitaal regelen

Denkt u er aan de vergunningen tijdig aan te vragen. Het starten met de exploitatie is niet toegestaan zonder de vereiste vergunningen.

 

Hoe vraag ik een horecavergunning aan?

Vul het Formulier Horecavergunning digitaal in. Dit kan met DigiD of E-Herkenning.

Er worden onder andere (gedrags)eisen gesteld aan zowel de exploitant als de leidinggevenden. Ook de inrichting zelf moet voldoen aan eisen en de exploitatie moet toegestaan zijn op basis van het bestemmingsplan.

Zorg dat u de onderstaande documenten digitaal klaar heeft staan. Tijdens het invullen van het formulier moet u de volgende documenten toevoegen als bijlage::

 • Een kopie van de oprichtingsakte of stichtingsakte (VOF, CV of BV, Stichting, Vereniging);
 • Een kopie van de huur- en/of koopovereenkomst van het pand.
 • Gegevens van eventuele leidinggevenden.
  • Een kopie van het legitimatiebewijs.
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst

Is uw aanvraag helemaal volledig, dan hoort u in principe binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Wanneer vraag ik een horecavergunning / exploitatievergunning aan?

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • U uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • U met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.
Kosten

De kosten voor een horecavergunning vindt u in de de legesverordening op overheid.nl.

 • een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet: € 780,40
 • een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen] (Exploitatie horecabedrijf)  exclusief terras op of aan de weg € 780,40
 • een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen] (Exploitatie horecabedrijf) inclusief terras op of aan de weg € 864,05
 • een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen] € 98,75
 • een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 lid 4 en 35 van de Alcoholwet € 111,45
 • een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting) € 196,65
 • een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet en in artikel 2.28a.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen (leidinggevende) € 196,65
Welke voorwaarden zijn er?
 • Het bestemmingsplan staat de betreffende (horeca-)activiteiten toe;
 • U bent minimaal 18 jaar. (Gaat u ook alcohol schenken? Dan moet u 21 jaar of ouder zijn);
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U heeft een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • De omgeving heeft geen last van uw (horeca)bedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Sittard-Geleen (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).
 • Vraagt u een horecavergunning aan zónder alcoholvergunning? Dan is ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. Wij sturen u hierover meer informatie als u de horecavergunning heeft aangevraagd.
Wordt er een Bibob onderzoek gedaan?

Ja, bij de aanvraag van een horecavergunning wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

U kunt het Bibob-onderzoek tegelijkertijd met de aanvraag voor de horecavergunning in één formulier regelen.

Wilt u het Bibob-onderzoek apart regelen? Dan kan dat ook.

Bibob-onderzoek regelen

Lees meer over de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

Ik heb een vraag, wat nu?

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met ons KCC via tel 14 046. Ook kunt u ons contactformulier gebruiken.

Heeft u een vraag over ondernemen in Sittard-Geleen? Dan kunt u terecht bij het Ondernemerscontact