Smart-, head- en growshops

Een smartshop is een winkel waar niet-traditionele genotmiddelen op natuurlijke basis en soms ook kleding en accessoires worden verkocht.

 

Headshops zijn winkels waar hulpmiddelen, die nodig zijn voor het roken van softdrugs zoals waterpijpen en vloei, worden verkocht.

 

Growshops verkopen benodigdheden om op een efficiënte wijze hennep te telen van goede kwaliteit. Dat zijn bijvoorbeeld lampen, ventilatiesystemen, geur- bestrijdingsproducten, producten voor klimaatbeheersing,  plantencontainers en plantenvoeding. Daarnaast verkoopt men in growshops ook producten die bestemd zijn voor het bewerken van de hennep na de oogst.

Voorwaarden

Voor smart-, head- en growshops geldt een vergunningplicht. Het vergunningsstelsel is een vangnet-instrument dat dient om het woon- en leefklimaat en de handhaving van de openbare orde te waarborgen, alsmede een Bibob toets uit te voeren bij de exploitanten en leidinggevenden.

 

Een vergunningstelsel is van belang omdat is gebleken dat de smart-, head- en growshops (SHG-shops) lijken te worden gebruikt om winsten uit de softdrugshandel wit te wassen. Growshops faciliteren het productieproces van hennep en hebben een belangrijk drempelverlagend effect op de wietteelt.

 

Daarnaast wordt een maximumstelsel en uitsterfconstructie toegepast en worden vergunningvoorschriften nader omschreven. Dit betekent dat alleen die smart- head- en growshops een vergunning kunnen krijgen die bij de invoering van dit beleid in exploitatie waren. Er worden om die reden geen vergunningen meer verstrekt voor nieuwe head- smart- en growshops.

Bijzonderheden

Regelgeving                   Algemeen Plaatselijke Verordening

 

>> Beleid Smart-, Head- en Growshops

Aanvraag

Attentie: voor nieuwe Smart- Head- en Growshops wordt geen vergunning meer afgegeven!

 

 

Informatie                  

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.