Straatverkoop en verkoop aan de deur, vergunning

Venten betreft het op een ambulante wijze verkopen en afleveren van goederen en diensten op een in de open lucht gelegen plaats of aan huis. U heeft geen vaste standplaats. Voorbeelden zijn de verkoop langs de deur van ijs, wafels, bloemen en dergelijke. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Wel is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van toepassing.

Voorwaarden

Sinds januari 2010 is de ventvergunning opgeheven en vervangen door algemene regels. Venten is toegestaan indien u de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar brengt.

Daarnaast is het verboden te venten op maandag t/m zaterdag tussen 22:00 en 06:00 en zondag de gehele dag.

Tot slot geldt tijdens het venten een identificatieplicht. U moet dus tijdens het venten een geldig identiteitsbewijs bij u hebben.