Kabels en leidingen leggen

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbaar gebied is specifieke toestemming van de gemeente noodzakelijk.

Om te zorgen dat de kwaliteit en de veiligheid in het openbaar gebied gewaarborgd is, heeft de gemeente regels opgesteld voor het aanleggen, in standhouden en opruimen van kabels en leidingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022.

Burgers en andere bedrijven die in de openbare grond een kabel en/of leiding willen leggen dienen hiervoor contact op te nemen met een erkend kabel- of leidingbedrijf. Dit bedrijf zal dan de toestemming bij de gemeente aanvragen.

Kosten

Voor het leggen van kabels en leidingen worden door de gemeente naast legeskosten ook kostendekkende uitvoerings-, onderhouds-, beheer- en degeneratievergoedingen in rekening gebracht. Legeskosten vindt u in de legesverordening. De overige vergoedingen zijn vastgesteld in de Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden Sittard-Geleen 2021.

Aanvraag

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel