Kabels en leidingen leggen

Voor het leggen van kabels en leidingen in openbaar gebied is specifieke toestemming van de gemeente noodzakelijk.

Met alle Nutsbedrijven en Telecommunicatiebedrijven zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden die gelden bij het leggen van kabels en leidingen. Voor de telecommunicatiebedrijven geldt de Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen 2012.

Burgers en andere bedrijven die in de openbare grond een kabel en/of leiding willen leggen dienen hiervoor contact op te nemen met een erkend kabel- of leidingbedrijf. Dit bedrijf zal dan de toestemming bij de gemeente aanvragen.

Kosten

Voor het leggen van kabels en leidingen worden door de gemeente naast legeskosten ook beheer- en degeneratiekosten in rekening gebracht.

Aanvraag

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel