Jaarmarkten

Wij bieden marktkooplieden de mogelijkheid om in te schrijven voor een plaats op de St. Joepmarkt van woensdag 19 maart 2025 en/of de Paasmarkt van maandag 21 april 2025.

Direct digitaal inschrijven

 

Inschrijven voor 1 november 2024
 • Wilt u een plaats wilt innemen op de de St. Joepmarkt 2025 en/of de Paasmarkt 2025, dan moet u zich vóór 1 november 2024 aanmelden. Dat kan uitsluitend digitaal.
 • Kooplieden die woonachtig zijn in Nederland, schrijven daarbij in via hun DigiD.
 • Als wij uw inschrijving vóór 1 november 2024 ontvangen, krijgt u van ons uiterlijk in de derde week van januari 2025 bericht.  
Kosten

Jaarmarkttarieven gemeente Sittard-Geleen:

 1. Voor een standwerkersplaats op de jaarmarkt per m1: 20,02 euro
 2. Voor een dagplaats met non-food op de jaarmarkt per m115,83 euro
 3. Voor een dagplaats met food op de jaarmarkt per m1: 22,97 euro
 4. Voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per m1 : 12,26 euro
 5. De huur van een kraam zonder plaats: 29,23 euro

(inclusief 21 % btw)

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de nieuwe markttarieven 2025 door de gemeenteraad. Deze staan geagendeerd voor de raadsvergadering van november 2024. Wanneer u een vergunning ontvangt voor een plek op de St. Joepmarkt en/ of de Paasmarkt, ontvangt u een nota voor het verschuldigde marktgeld via de BsGW.

Belangrijke aandachtspunten
 1. Na toewijzing van een standplaats (datum van vergunningverlening) dient u de verschuldigde markgelden te voldoen, zonder mogelijkheid tot kwijtschelding;
 2. een wijziging van de ingediende aanvraag zonder (bijkomende) kosten kan enkel worden gedaan vóórdat de toewijzing van de standplaats is geschied;
 3. een wijziging van de toegewezen standplaats wordt als een nieuwe aanvraag behandeld met de bijbehorende kosten;
 4. u kunt voorkeuren opgeven voor een bepaalde standplaats op de jaarmarkt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van de marktmeester via telefoon 14-046.