Jaarmarkten

Wij bieden marktkooplieden de mogelijkheid om in te schrijven voor een plaats op de St. Joepmarkt van maandag 20 maart 2023 en de Paasmarkt maandag 10 april 2023.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor de St. Joepmarkt en de Paasmarkt. 

Update 1 maart 2023: de Sint Joepmarkt is vol. U kunt zich wel nog inschrijven maar krijgt dan enkel een uitnodiging om mee te lopen op 20 maart.
Inschrijven voor de Paasmarkt is wel nog mogelijk.

Wij attenderen u er verder op, dat na het verstrekken van de vergunning restitutie van marktgelden niet mogelijk is.

Inschrijven

Jaarmarkttarieven gemeente Sittard-Geleen

Voor een standwerkersplaats op de jaarmarkt per m1

€ 17,80

Voor een dagplaats met non-food op de jaarmarkt per m1

€ 14,30

Voor een dagplaats met food op de jaarmarkt per m1

€ 21,20

Voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per m1

€ 10,85

De huur van een kraam zonder plaats

€ 27,04

(inclusief 21% btw)

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de nieuwe markttarieven 2023 door de gemeenteraad. Deze staan geagendeerd voor de raadsvergadering van december 2022. Wanneer u een vergunning ontvangt voor een plek op de St. Joepmarkt, ontvangt u een nota voor het verschuldigde marktgeld via de BsGW.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de marktmeesters via tel 14046.