Jaarmarkten

Wij bieden marktkooplieden de mogelijkheid om in te schrijven voor een plaats op de St. Joepmarkt van dinsdag 19 maart 2024 en de Paasmarkt maandag 1 april 2024.

Update 9 april 2024: Op dit moment kunt u zich niet inschrijven. Zodra inschrijven voor de Sint Joepmarkt  2025 en de Paasmarkt Born 2025 mogelijk is, kunt u dat via deze pagina doen.

 

Jaarmarkttarieven gemeente Sittard-Geleen

Voor een standwerkersplaats op de jaarmarkt per m1

€ 19,35

Voor een dagplaats met non-food op de jaarmarkt per m1

€ 15,30

Voor een dagplaats met food op de jaarmarkt per m1

€ 22,20

Voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per m1

€ 11,85

De huur van een kraam zonder plaats

€ 28,25

(inclusief 21% btw)

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de nieuwe markttarieven 2024 door de gemeenteraad. Deze staan geagendeerd voor de raadsvergadering van november 2023. Wanneer u een vergunning ontvangt voor een plek op een of beide jaarmarkten, ontvangt u een nota voor het verschuldigde marktgeld via de BsGW.

Belangrijke aandachtspunten

  1. Na toewijzing van een standplaats (datum van vergunningverlening) dient u de verschuldigde markgelden te voldoen, zonder mogelijkheid tot kwijtschelding
  2. Een wijziging van de ingediende aanvraag zonder (bijkomende) kosten kan enkel worden gedaan vóórdat de toewijzing van de standplaats is geschied
  3. Een wijziging van de toegewezen standplaats wordt als een nieuwe aanvraag behandeld met de bijbehorende kosten
  4. U kunt voorkeuren opgeven voor een bepaalde standplaats op de jaarmarkt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de marktmeesters via tel 14 046.