Reclamebeleid

Als u als ondernemer reclame wilt aanbrengen tegen de gevel van uw bedrijfspand of op het voorterrein ervan moet u bij de gemeente nagaan of dit is toegestaan. Voor de meeste vormen van reclame is een vergunning nodig.

Wat wel en niet mag is vastgelegd in het Reclamebeleid.

Voorwaarden

Zie ook:

  • Omgevingsvergunning

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het soort vergunning.

Aanvraag

Op het Omgevingsloket kunt u de check doen of vergunning nodig is.
http://www.omgevingsloket.nl/

Vragen?
U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

  Afspraak maken telefonisch button