Omgevingsvergunning

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.
Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar 1 beroepsprocedure.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan 2 toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar 1 vergunning nodig.

Graafwerkzaamheden?

Moet er ook gegraven worden (bv. voor het leggen van leidingen)?

Dan moet u wellicht een melding doen.

>> Graafwerkzaamheden; Melding

 

Reclame of/aan gebouw?

Wilt u reclame aanbrengen aan of bij uw (bedrijfs)pand?

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Kosten

Zie: Leges/tarieven

Bijzonderheden

 

Informatie over E-herkenning voor bedrijven

Omgevingsloket online gaat over op EH2 per 1 april 2014

Vanaf 1 april 2014 hebben bedrijven eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig om in te loggen op Omgevingsloket online.

Bij EH2 bepaalt de wettelijk vertegenwoordiger van een bedrijf expliciet wie er namens het bedrijf bevoegd is met de overheid zaken te doen via Omgevingsloket online. Dit verbetert de veiligheid en geeft bedrijven meer zekerheid bij het aanvragen van vergunningen en doen van meldingen.

Heeft u nu nog een EH1, stapt u dan zo snel mogelijk over naar een hoger betrouwbaarheidsniveau. Informeer voor u overstapt bij uw aanbieder welk niveau voor u het best geschikt is.

Voor een aantal diensten is EH2 namelijk niet voldoende en heeft u een hoger niveau nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidieregelingen.

Inmiddels bieden alle aanbieders van eHerkenning niveau 2 aan. Zie voor het overzicht de website van eHerkenning.

 

Bestaande aanvragen in het Omgevingsloket

De overstap naar een ander niveau heeft geen invloed op bestaande aanvragen in het Omgevingsloket. De al eerder gedane aanvragen blijven zichtbaar in het loket. U moet dan wel een eHerkenningsmiddel gebruiken die voor hetzelfde Kamer van Koophandelnummer is uitgegeven. De aanvragen die u als bedrijf hebt gedaan, zijn namelijk gekoppeld aan uw KvK nummer en daarmee aan uw eHerkenningsmiddel.

Verandert uw KvKnummer wel? Lees dan op http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/infoblad-bedrijven/omgevingsvergunning/ wat in uw situatie mogelijk is.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

>> http://www.omgevingsloket.nl/ 

 

Vragen?

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

 

Let op

Start en einde werkzaamheden

U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. U dient uiterlijk twee dagen voor de start van de werkzaamheden te melden dat u wenst te starten.

Heeft u de werkzaamheden afgerond, dan dient u direct na het gereedkomen het gereed zijn te melden.

U kunt de start en het einde van de (bouw)werkzaamheden digitaal melden via de website.

Tips

Verbouwen?

Bezoek de website Verbouwwijzer http://www.verbouwwijzer.nl/

Uitgelicht