Planschade

Als een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

U kunt zowel bij projecten van de gemeente als bij landelijke projecten in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De duur van een planschadeprocedure is gemiddeld 1 jaar. U komt niet in aanmerking voor een vergoeding als er op een andere manier al iets voor de schade is geregeld.

Aanvragen

Stuur een brief of e-mail t.a.v. het gemeentebestuur en vermeld hierin het volgende:

  • Het soort schade;
  • De oorzaak van de schade;
  • Waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
  • De hoogte van de gevraagde vergoeding, met onderbouwing;
  • Alle schriftelijke bewijzen of foto's, die uw claim ondersteunen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden aan het krijgen van de vergoeding voor planschade, namelijk:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, niet huurder);
  • Er is schade vanwege bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen;
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden;
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen;
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.

Kosten

Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet de gemeente wettelijk €300 van u vragen. Als de schadevergoeding niet wordt toegekend, krijgt u het bedrag niet terug. Wordt de aanvraag geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug.

Termijn

De duur van een planschadeprocedure is gemiddeld 1 jaar.