Bedrijfsafvalinzameling

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze organisaties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.