Handboek en deelbeleid Reclame 2015 (reclames op en bij gebouwen)

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen heeft de gemeenteraad en het college reclamebeleid vastgesteld.

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen heeft de gemeenteraad en het college reclamebeleid vastgesteld.

Het reclamebeleid is opgebouwd uit

 • Algemene criteria (zie paragraaf 2.2)
 • Objectgerichte criteria (zie paragraaf 2.3)
 • Gebiedsgerichte criteria (zie paragraaf 2.4)
  • Sittard-centrum, Geleen-centrum, beschermde dorpsgezichten (2.4.1)
  • Werkgebieden (2.4.2)
  • Woongebieden (2.4.3)
  • Landschap en stedelijke groengebieden (2.4.4)

Voor ondernemers zijn de eisen waaraan reclames moeten voldoen en een korte doorlooptijd van de vergunning van belang. Het Handboek Reclame bevat duidelijk beeldmateriaal, waarbij voor de gangbare reclames uit diverse “modellen” gekozen kan worden. Vergunningaanvragen passend binnen het handboek worden snel verleend en hoeven niet ter advisering aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (cie ARK) te worden voorgelegd. In het Reclamebeleid staan deze vermeld met de aanduiding ‘regel’ (zie paragraaf 2.4). Voor de reclame op het bedrijventerrein Gardenz geldt een specifieke gebiedsstandaard.

Niet alle aanvragen passen in het kader van het Handboek Reclame. Flexibiliteit is mogelijk (o.a. via de ‘trendsetter’). Dergelijke aanvragen dienen ter advisering te worden voorgelegd aan de ARK en duren langer.