Wet en regelgeving

De regels van de gemeente staan onder andere in verordeningen. Bijvoorbeeld onze Algemene Plaatselijke verordening (APV) of de legesverordening. Lees hier meer over onze wet en regelgeving.

Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Sittard-Geleen staan op de landelijke website Overheid.nl. Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad besluit over een verordening. 

Verordeningen bekijken

Zelf zoeken

Verordeningen zoeken op trefwoord of titel op Overheid.nl

Meest gezochte verordeningen

Raadsinformatiesysteem

Meer informatie over de besluitvorming van de vastgestelde regelgeving van de gemeente Sittard-Geleen kunt u vinden in ons Raadsinformatiesysteem (iBabs). Op deze aparte website bevinden zich de agenda, vergaderstukken en notulen van de gemeenteraad. Deze zijn openbaar en te raadplegen door in te loggen op het raadsinformatiesysteem.

Gebruik daarbij de volgende inloggegevens:

  1. Site: sittardgeleen
  2. Emailadres: burger
  3. Wachtwoord: burger

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ze gaan over hoe de omgeving gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar huizen mogen staan of wat de regels zijn voor parkeren. Ruimtelijke plannen staan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl.

Ruimtelijke plannen bekijken

Regelgeving van andere overheden

Decentrale regelgeving (ook andere gemeenten, provincies en waterschappen)
Regelgeving van het Rijk
Regelgeving van de Europese Unie

Vragen en opmerkingen?

Neem contact op met Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen.