Toolkit Samen voor alle Kinderen

De toolkit met een aantal communicatiemiddelen is bedoeld voor partners om de mogelijkheden Sam& voor alle kinderen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

In de toolkit vindt u flyers, posters en een redactionele tekst die u kunt gebruiken op uw website of social mediakanalen. Sinds eind 2020 is er een nieuwe folder beschikbaar. Wilt u hiervan een exemplaar of een oplage bestellen, bijvoorbeeld om mee te geven aan uw cliënten of om in een wachtruimte neer te leggen? U kunt dat doorgeven aan onze contactpersoon van Sam@. Vermeld de gewenste oplage, het afleveradres en uw contactgegevens in uw berichtje. 

Download de Toolkit (.zip, 1Mb)

Waarom deze toolkit

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en meekunnen doen op het gebied van school, sport en cultuur. Veel ouders weten niet dat deze mogelijkheden er zijn, daarom vragen wij uw hulp om de informatie zoveel mogelijk te delen via eigen kanalen zoals bijvoorbeeld een schoolkrant, brieven aan ouders, digitaal leerlingenportaal, uw clubblad en ga zo maar door. U ziet en kent de gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dus verwijs deze ouders vooral door naar www.samenvoorallekinderen.nl.