Toolkit Samen voor alle Kinderen

De toolkit met een aantal communicatiemiddelen is bedoeld voor partners om de mogelijkheden Sam& voor alle kinderen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

In de toolkit vindt u flyers, posters en een redactionele tekst die u kunt gebruiken op uw website of social mediakanalen.

Download de Toolkit (.zip, 1Mb)

Waarom deze toolkit

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en meekunnen doen op het gebied van school, sport en cultuur. Veel ouders weten niet dat deze mogelijkheden er zijn, daarom vragen wij uw hulp om de informatie zoveel mogelijk te delen via eigen kanalen zoals bijvoorbeeld een schoolkrant, brieven aan ouders, digitaal leerlingenportaal, uw clubblad en ga zo maar door. U ziet en kent de gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dus verwijs deze ouders vooral door naar www.samenvoorallekinderen.nl.