Drones

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

No fly zone
Het grootste gedeelte van de gemeente Sittard-Geleen valt binnen een zgn. ‘no fly zone’. Het vliegen met drones is in zo’n gebied niet toegestaan. Een overzicht van alle ‘no fly zones’ vindt u op deze kaart.

Op veilige afstand
In de gebieden waar wel drones zijn toegestaan, moeten een aantal regels worden nageleefd. Een belangrijke regel is dat je met een drone niet mag vliegen boven groepen mensen, aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken. Ook mag de drone niet hoger dan 120 meter boven de grond komen.

Zakelijk gebruik
U mag alleen beroepsmatig vliegen met een drone als u een vergunning heeft. U kunt deze vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Handhaving
Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet-naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

Meer informatie
De regelgeving rondom drones is complex en verandert voortdurend. Raadpleeg daarom de website van de Rijksoverheid, waar u actuele informatie kunt vinden.