Energielabel C voor kantoren

Heeft u een kantoor groter dan 100 m2? Dan moet vanaf 2023 dit kantoor minimaal energielabel C hebben (een Energie-Index van 1,3 of beter). Als uw pand niet voldoet per 1 januari 2023, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken.

Uitzonderingen, de verplichting geldt niet als:

  • de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
  • de oppervlakte van de kantoorruimte minder dan 50% is van de totale oppervlakte van het gebouw;
  • het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren van het RVO krijgt u een indicatie van hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft u inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m².

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, check dan de website van het RVO hoe deze aangevraagd kan worden.  

Meer informatie

De verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. Deze verplichting vormt een stap richting deze doelstellingen. Voor nieuwbouw gelden al strengere eisen. Deze verplichting zorgt ervoor dat ook bestaande gebouwen beter gaan presteren op energiegebied. Daarnaast zorgt Energielabel C of hoger voor een beter werkklimaat en meer comfort voor gebruikers.

Vragen?

Heeft u over dit onderwerp nog vragen? Neem dan contact op met ons ondernemerscontact.