Grondprijzen

De grondprijzenbrief geeft inzicht in de kaders die de gemeente hanteert bij het bepalen van grondprijzen van gronden die de gemeente uitgeeft. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het bij grondexploitaties en ontwikkellocaties van woningen, kantoren en bedrijven.

De Grondprijzenbrief 2024 is door het college vastgesteld op 31 januari 2024.

Download de Grondprijzenbrief 2024