Grondprijzen

De grondprijzenbrief geeft inzicht in de kaders die de gemeente hanteert bij het bepalen van grondprijzen van gronden die de gemeente uitgeeft. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het bij grondexploitaties en ontwikkellocaties van woningen, kantoren en bedrijven.

De Grondprijzenbrief 2022 is door het college vastgesteld op 29 maart 2021.