Grondprijzen

In de nota grondbeleid worden de kaders aangegeven die de gemeente hanteert om de grondprijzen te bepalen. De grondprijzenbrief geeft op basis hiervan een overzicht van de prijsbepaling en prijzen van de verschillende grondfuncties. De Grondprijzenbrief werd door het college vastgesteld op 30 juli 2019.