Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan geldt voor u de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Dit houdt in dat u vóór 1 juli 2019 moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf neemt.

Stappenplan informatieplicht

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u via een stappenplan eenvoudig zien of uw bedrijf een informatieplicht heeft. Per bedrijfstak heeft RVO een overzicht gemaakt van erkende maatregelen die u kunt nemen. Deze energiebesparende maatregelen verdient u binnen vijf jaar weer terug. Deze maatregelen bent u ook verplicht te nemen. De overheid ziet daarop toe.

Informatieplicht, hoe werkt het?

U rapporteert de genomen energiebesparende maatregelen via het eLoket van RVO. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Dit kunt u aanschaffen via de website van eHerkenning. Houd rekening met een levertijd van minimaal 5 werkdagen.

Met uw eHerkenning logt u in op het eLoket van RVO. Daar maakt u een account aan en selecteert uw bedrijfstak. U krijgt het overzicht te zien van erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak. Hierin geeft u aan of u de maatregel heeft toegepast, niet toegepast of een alternatieve maatregel heeft toegepast.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/informatieplicht. Of bekijk deze instructievideo van RVO.

De “informatieplicht energiebesparing” komt voort uit de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldt naast de bestaande energiebesparingsplicht. Het doel is om energiebesparing en daarmee het terugdringen van CO2 uitstoot een impuls te geven.

Vragen?

Heeft u over dit onderwerp nog vragen? Neem dan contact op met ons ondernemerscontact.