LHBT - emancipatiebeleid

LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. De gemeente Sittard-Geleen spant zich in de emancipatie van deze doelgroep te bevorderen.

Intentieverklaring

In 2011 heeft Sittard-Geleen, samen met 22 andere gemeenten en de minister van OCW, een intentieverklaring ondertekend. Deze zgn. 'koplopersgemeenten' verklaren dat ze zich zullen inspannen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de doelgroep LHBT te bevorderen.

 

Doelen:

1. krachtig bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders

2. bevorderen dat homoseksuelen en transgenders zich veilig(er) weten, weerbaar zijn en zich welbevinden op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring, en te bevorderen dat homoseksuelen voor hun seksuele voorkeur durven uitkomen

3. stimuleren dat homoseksualiteit en transgenderisme meer bespreekbaar wordt onder jongeren en in kringen waar dat nog taboe is en dat homoseksuelen en transgenders daarbij ondersteuning krijgen.

 

>> Download Koploperplan

 

 

Projecten

 

Veilige School Limburg

Doel: bevorderen van de sociale veiligheid van homo- en biseksuele leerlingen en medewerkers in het voortgezet onderwijs in Limburg.

>> http://www.veiligeschoollimburg.nl/

 

De bal is van iedereen!

Doel: aanpakken van homofobie binnen de voetbalverenigingen

>> http://debalisvaniedereen.nl/

 

 

Samenwerking

 

Meer info