Mobiliteit

  • Mobiliteitsplan

    In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het eindbeeld in 2025-2030. Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en maatregelen.