Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016

Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 vastgesteld.
In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’. De Omgevingsvisie is de opvolger van de Structuurvisie Sittard-Geleen 2010. De Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 heeft de fasen doorlopen van ontwerp, met mogelijkheid voor indienen zienswijzen bij wijze van inspraak, naar definitief plan en is op 15 december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

In de Omgevingsvisie komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van en binnen de gemeente. Van wonen en werken, tot recreatie en mobiliteit. Van economische en technologische ontwikkelingen tot natuur en milieu. Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van kaarten die een goed beeld geven van de toekomst van Sittard-Geleen en de opgaven waaraan we werken om dat beeld te realiseren.

In de uitwerking is nadrukkelijk gekozen voor de lijn ‘ruimte waar mogelijk, sturing waar nodig’; een uitnodiging aan alle partners om met ons de gemeente doorlopend te ontwikkelen naar een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is.

Voor meer informatie over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met mevr. M. Nieuwenhuijzen van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is per mail bereikbaar via Marion.Nieuwenhuijzen@Sittard-Geleen.nl

Download

 

 

 

Uitgelicht