Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016

In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’.

We werken momenteel aan de actualisatie van de omgevingsvisie. Meer informatie

Sittard-Geleen in verandering

"Sittard-Geleen is een ondernemende, innovatieve stad, waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. In een groene omgeving waar je landelijk en stedelijk kunt wonen. We hebben centra met alle voorzieningen. Volop opleidingsmogelijkheden, en voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Via weg, spoor, water en lucht zijn we uitstekend verbonden met de regio. En met Maastricht, Heerlen en het Heuvelland vormen we een krachtig streek.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de omgeving zoals we die kennen, voor altijd zo blijft. De samenleving en de economie zijn volop in ontwikkeling. We hebben te maken met krimp, en vergrijzing. Het klimaat verandert, we maken de overgang naar duurzame energie. Dit betekent dat ook wij aan de slag moeten, om de gemeente aantrekkelijk te houden. Hoe we dat doen hebben we met elkaar beschreven in de Omgevingsvisie Sittard-Geleen."

Omgevingsvisie Sittard-Geleen: "Koers voor Sittard-Geleen"

In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’.

In de Omgevingsvisie komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van en binnen de gemeente. Van wonen en werken, tot recreatie en mobiliteit. Van economische en technologische ontwikkelingen tot natuur en milieu. Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van kaarten die een goed beeld geven van de toekomst van Sittard-Geleen en de opgaven waaraan we werken om dat beeld te realiseren.

In de uitwerking is nadrukkelijk gekozen voor de lijn ‘ruimte waar mogelijk, sturing waar nodig’; een uitnodiging aan alle partners om met ons de gemeente doorlopend te ontwikkelen naar een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is.

Voor meer informatie over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marion Nieuwenhuijzen van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is per mail bereikbaar via marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl.

Film omgevingsvisie Sittard-Geleen

Download