Parkeerbeleid 2009 en 2012

Koersnotitie Parkeren en mobiliteit

(vastgesteld 1 oktober 2009)

De Koersnotitie Parkeren en Mobiliteit bevat de hoofdlijnen van het gemeentelijke parkeerbeleid. Deze beleidsvisie is gericht op de toekomstige parkeersituatie. Hierbij staat de koers van de oplossingen voor de parkeerproblematiek centraal. 

Integrale Nota Parkeren

(vastgesteld 19 april 2012)

De Integrale Nota Parkeren geeft verdere invulling aan de uitvoering van het gemeentelijke parkeerbeleid, dat in 2009 is vastgesteld. De uitwerking gaat onder andere in op parkeerregulering, handhaving, parkeergarages, parkeertarieven en straatparkeren.