Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen hebben vele toekomstambassadeurs een toekomstvisie voor Sittard-Geleen ontwikkeld.

De samenleving verandert. Veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving hebben invloed op onze manier van leven in de toekomst. De gemeente Sittard-Geleen wil niet alleen meebewegen, maar ook anticiperen op die veranderingen. Daarom hebben we een Toekomstvisie 2030 voor Sittard-Geleen ontwikkeld. Dat hebben we samen gedaan, met u als inwoner en een vaste groep toekomstambassadeurs. 

Naar de Toekomstvisie 2030

Van opgravingen naar visie

We hebben heel wat moois opgegraven, bijvoorbeeld hoe we wonen, werken, ons vermaken, verplaatsen en leren in Sittard-Geleen in 2030. Samen met een groep toekomstambassadeurs van Sittard-Geleen ontwierpen we een toekomstgerichte visie voor onze gemeente. In de visie zijn de opgravingen van september uiteraard meegenomen. De groep toekomstambassadeurs bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, het ziekenhuis, onderwijs, maatschappelijke en culturele organisaties, inwoners en mensen van de gemeentelijke overheid. Ook zijn jongeren, onder meer van de Breakfast Club en JÒNGK, aangesloten bij de groep toekomstambassadeurs. 

De toekomst is al onder ons

Binnen onze gemeente zijn al heel veel vrijwilligers, inwoners en ondernemers bezig met initiatieven die bijdragen aan het waarmaken van de toekomstvisie. In een reeks filmpjes vertellen initiatiefnemers wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe hun initiatief bijdraagt aan onze gezamenlijke toekomstvisie. 

Fruitboomgaard stichting Plök

Stichting Plök onderhoudt de fruitboomgaard in Munstergeleen en andere grote en kleine voedselbossen in onze gemeente. De stichting zorgt ervoor dat de boomgaard onderhouden blijft. Met de oogstopbrengst maken zij zelf of in samenwerking producten. Bekijk onderstaand het filmpje. 
 

Zwerfafval opruimen in eigen wijk

Melle van Buren ruimt al jaren het zwerfafval op in zijn eigen wijk. Hij probeert ook zijn omgeving te inspireren om bij te dragen aan een schone leefomgeving. Een schone en veilige woonomgeving hoeft niet moeilijk te zijn. Bekijk hoe Melle dit doet.
 

Positief Gezond Munstergeleen

Huisarts Roel Smeijsters is één van de huisartsen in Munstergeleen dat gezondheid niet alleen als iets lichamelijks ziet, maar dat ook afhankelijk is van de leefomgeving. Met een moestuin, onderhouden door bewoners uit de wijk, wandelroutes en ontmoetingsplekken probeert hij een positieve gezondheid in Munstergeleen te stimuleren.
 

NSpeaker: van oude materialen iets nieuws maken

Jonge ondernemer Ceriel Lucker maakt van oude NS onderdelen gloednieuwe speakers. In onderstaand filmpje vertelt hij hoe en waarom hij dat doet.

Waarom een Toekomstvisie 2030?

In 2018 startte de dialoog met de samenleving met een conferentie in het kader van het proces Samen Duurzaam. De samenleving heeft destijds gepleit voor het formuleren van een gezamenlijke stip op de horizon. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg is daarom een visietraject gestart: de Toekomstvisie 2030. Onze ambitie is een visie te ontwerpen die ambitie uitstraalt en ons nog trotser op Sittard-Geleen maakt. Daarnaast zetten we stappen om onze voornemens op papier ook daadwerkelijk uit te voeren. We doen dat samen met inwoners, ondernemers en iedereen die Sittard-Geleen een warm hart toedraagt.