Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen ontwikkelt de gemeente een toekomstvisie voor Sittard-Geleen. Dat doen we samen.

De samenleving verandert. Veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving hebben invloed op onze manier van leven in de toekomst. De gemeente Sittard-Geleen wil niet alleen meebewegen, maar ook anticiperen op die veranderingen. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van de Toekomstvisie 2030 voor Sittard-Geleen. En dat doen we graag samen met u, want ook u gaat de toekomst van Sittard-Geleen aan!

Banner Toekomstexpeditie

Toekomstmuseum uitgesteld

U bent vast benieuwd wat we met alle ideeën en visies gaan doen. In eerste instantie zou u alle toekomstbeelden vanaf half oktober kunnen bezoeken in ons Toekomstmuseum in de Domijnen. Vanwege COVID-19 zijn we genoodzaakt om het Toekomstmuseum uit te stellen tot een nader te bepalen datum. We zijn aan het onderzoeken of dit fysiek, digitaal ofwel beide gaat plaatsvinden. U kunt in ieder geval van ons verwachten dat inspirerende visies en ideeën in een soort Toekomstmuseum met u worden gedeeld.

Waarom een Toekomstvisie 2030?

In 2018 startte de dialoog met de samenleving met een conferentie in het kader van het proces Samen Duurzaam. De samenleving heeft destijds gepleit voor het formuleren van een gezamenlijke stip op de horizon. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg is daarom een visietraject gestart: de Toekomstvisie 2030. Onze ambitie is een visie te ontwerpen die ambitie uitstraalt en ons nog trotser op Sittard-Geleen maakt. We doen dat samen met inwoners, ondernemers en iedereen die Sittard-Geleen een warm hart toedraagt.