Toekomstvisie 2030

Hoe ziet Sittard-Geleen er in 2030 uit? Waar zijn we trots op? Hoe wonen en werken we in Sittard-Geleen? Hoe leren en zorgen we in 2030? En hoe ontspannen we ons in de toekomst? Met andere woorden: Hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Met de antwoorden op deze vragen hebben vele toekomstambassadeurs een toekomstvisie voor Sittard-Geleen ontwikkeld.

In maart 2021 heeft de samenleving de Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen gelanceerd. De mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, jongeren en de gemeente schetsen in deze visie de gewenste toekomst voor Sittard-Geleen. Het vertelt hoe we samen werken aan een Sittard-Geleen waar we in 2030 prettig wonen, leren, werken en ontspannen.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de stad? Neem dan een kijkje op MEER over de Toekomstvisie.

Een veerkrachtige stad

Sittard-Geleen is een stad van veerkracht. Door nú vooruit te kijken, nemen we een voorsprong op de ontwikkelingen die op ons afkomen. We spelen in op kansen en vernieuwingen. Op het vlak van sociale, economische en ecologische veerkracht is samenwerking belangrijk. Het samenwerken, dat noemen we institutionele veerkracht. We streven ernaar al deze veerkrachten in balans met elkaar te laten zijn.

Uit de gesprekken met de samenleving en toekomstambassadeurs zijn we gekomen tot vier ontwikkelopgaven met ‘veerkracht’ als leidend principe. Hieronder leest u een korte samenvatting van de ontwikkelopgaves. Samen maken we ons sterk voor:

Een gezonde stad

​In 2030 zijn en voelen inwoners zich gezonder. Als iemand buiten de boot dreigt te vallen, helpen we elkaar. Met ook oog voor mensen met een beperking of handicap. Iedereen kan meedoen. Op de arbeidsmarkt, in onderwijs en in de vrije tijd. We zitten lekker in ons vel en hebben vertrouwen en zin in de toekomst.

Dit gebeurt door sociale contacten te stimuleren (samenredzaamheid) en het organiseren van culturele activiteiten voor iedereen. We ontmoeten elkaar op uitnodigende plekken in de eigen buurt of kern. We bevorderen een gezonde leefstijl, sport en bewegen. We hebben aandacht voor gezonde voeding. Waar zorg nodig is, organiseren we dat zo veel mogelijk thuis.

In onze stad krijgt iedereen de kans zich een leven lang te ontwikkelen, jong en oud. Er zijn volop mogelijkheden, onderwijs in alle soorten en maten. En je doet in je eigen gemeente op veel boeiende en uiteenlopende werkplekken nieuwe ervaringen op. Of het nu om de zorg, de chemie, de logistiek, het toerisme of de autoindustrie gaat.

Een innovatieve en ondernemende stad

In 2030 zijn onze bedrijven duurzamer en produceren zij schoner. Zij maken op veilige wijze de materialen en producten van morgen, waarvan we zelf ook kunnen genieten. Innovatie die goed doet voor het milieu, en werk biedt voor alle inwoners. We vormen samen met onze buren een innovatieve en goed bereikbare regio, één van de toppers van Europa.

Dit gebeurt door nieuw ondernemerschap, met slimme producten en diensten, gemaakt met grondstoffen die we steeds opnieuw gebruiken (circulaire economie).
Sommige ondernemers spelen in op de vergrijzing, andere leveren in centrum Sittard een mooie bijdrage aan het cultuurhistorische belevingscentrum, of ze nemen deel in het innovatie-district in Geleen Centrum. Toonaangevend onderwijs sluit hierbij aan, zodat jonge mensen verbonden blijven met de stad.

Een duurzame stad

In 2030 is Sittard-Geleen een stad waar het goed en veilig leven is, voor jong en oud. Voor onze huidige inwoners en voor nieuwe mensen. Met aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Groen en water zijn nóg meer met elkaar verbonden en het aantal soorten dieren en planten groeit.

Dit gebeurt door een breed woningenaanbod in typen, prijsklassen en gebruik. Je kunt hier heel landelijk, maar ook stedelijk wonen. We bouwen en renoveren met duurzamere materialen. Onze energie is duurzamer en maakt gebruik van zon, wind en restwarmte van onze industrie. De openbare ruimte richten we klimaatbestendig in. Zo laten we ons niet verrassen door hitte of heftige buien. We zorgen voor een veilige leefomgeving. Criminaliteit bestrijden wij ook door mensen een ander perspectief te bieden.

Een samenwerkende stad

In 2030 is Sittard-Geleen een stad waar we constructief samenwerken. Een gemeenschap van inwoners, organisaties, bedrijven en overheid. Wij bouwen aan een veerkrachtige stad waar we trots op zijn. Een stad die zich kenmerkt door haar vele gezichten, met alles wat je nodig hebt binnen handbereik.

Dat gebeurt door samen en gelijkwaardig te werken aan onze stad. Met buurten en kernen als vertrekpunt. Want hier komen kansen en vernieuwingen bijeen. We pakken eigen initiatieven op om onze Toekomstvisie echt waar te maken. Iedereen die het aangaat, denkt mee en komt samen tot uitvoering. Zo wordt co-creatie (‘samen doen’) onze tweede natuur.

Uw reacties

In september 2020 kon iedereen online en fysiek meedenken over de Toekomstvisie 2030. Er hebben meer dan 400 mensen gereageerd. Op 8 plekken in de gemeente hebben we tientallen mensen gesproken. Met al deze input hebben we de Toekomstvisie 2030 opgesteld en gelanceerd. Wilt u meer weten over de gegeven reacties?

Bekijk ze hier

We zijn ons ervan bewust dat de gegeven antwoorden niet representatief zijn voor heel Sittard-Geleen. Dat betekent dat de resultaten geen exacte afspiegeling zijn van inwoners van de gemeente. Toch vinden wij de gegeven antwoorden zeer waardevol. Ze zijn daarom gebruikt als basis tijdens het maken van de Toekomstvisie 2030.

De toekomst is onder ons

In onze gemeente zijn  heel veel vrijwilligers, inwoners en ondernemers bezig met projecten en initiatieven die bijdragen aan het waarmaken van de toekomstvisie. Ook werken we in ontwikkelpaden samen aan kansrijke projecten. Op dit moment werken we in Geleen-Zuid, Geleen Centrum, Sittard West en Sittard-Centrum. Daarnaast is er de ontwikkeling die geldt voor de hele stad: de circulaire stad met als doel om Sittard-Geleen meer circulair en duurzaam te maken.

Een kleine impressie
We hebben een paar inspirerende voorbeelden op film. Hierin vertellen inwoners wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe hun initiatief bijdraagt aan een Sittard-Geleen van de toekomst.

Fruitboomgaard stichting Plök

Stichting Plök onderhoudt de fruitboomgaard in Munstergeleen en andere grote en kleine voedselbossen in onze gemeente. De stichting zorgt ervoor dat de boomgaard onderhouden blijft. De oogst verwerken zij ambachtelijk in producten. Bekijk onderstaand het filmpje.

 

Zwerfafval opruimen in eigen wijk

Melle van Buren ruimt al jaren het zwerfafval op in zijn eigen wijk. Hij probeert ook zijn omgeving te inspireren om bij te dragen aan een schone leefomgeving. Een schone en veilige woonomgeving hoeft niet moeilijk te zijn. Bekijk hoe Melle dit doet.

 

Positief Gezond Munstergeleen
Huisarts Roel Smeijsters is één van de huisartsen in Munstergeleen dat gezondheid niet alleen als iets lichamelijks ziet, maar dat ook afhankelijk is van de leefomgeving. Met een moestuin, onderhouden door bewoners uit de wijk, wandelroutes en ontmoetingsplekken probeert hij een positieve gezondheid in Munstergeleen te stimuleren. 

 

NSpeaker: van oude materialen iets nieuws maken
Jonge ondernemer Ceriel Lucker maakt van oude NS onderdelen gloednieuwe speakers. In onderstaand filmpje vertelt hij hoe en waarom hij dat doet.

 

Wie heeft deze visie opgesteld?

De toekomstvisie is opgesteld door mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en jongeren. Ook sluiten telkens nieuwe toekomstambassadeurs aan. Omdat deze groep mensen blijft veranderen en uitbreiden, kunnen we hier geen actuele lijst met namen presenteren. De organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van de toekomstvisie kunnen we wel benoemen, in chronologische volgorde:

 • Bedrijven Sittard-Geleen BSG
 • Black Label Hotels
 • Brightlands Chemelot Campus
 • Centrummanagement Geleen
 • Centrummanagement Sittard
 • Coffee Mundo
 • Commissie Sittard-Geleen inclusief
 • CZ zorgverzekeraar
 • De Domijnen
 • De Rollen
 • Fortuna Sittard
 • Huisartsen Hartje Dorp
 • Inwoners, raadsleden en ambtenaren Gemeente Sittard-Geleen
 • IKcc Coaching en Consultancy
 • IVN Munstergeleen
 • JÒNGK
 • Kasteel Limbricht
 • KBO ouderen bond Sittard-Geleen
 • Keulers Design en Print
 • Kindante
 • Laudy Bouw & ontwikkeling
 • MIK-PIW groep
 • Natuur en Milieu Federatie
 • Phidias
 • Provinciaal Platform voor Diversiteit in Limburg
 • Sabic
 • Stadslabs Sittard en Geleen
 • Trevianum Scholengroep
 • The Breakfast Club
 • VDL Nedcar
 • Visit Zuid-Limburg
 • VISTA college
 • Vivantes
 • ZOwonen
 • Zuyderland
 • Zuyd Hogeschool
Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen

Op deze pagina heeft u al veel informatie over de visie kunnen lezen. Informatie over de totstandkoming, een greep uit de antwoorden van inwoners, mooie voorbeelden die passen bij de toekomstvisie en wie er allemaal aan heeft meegewerkt. Wilt u de visie in PDF vorm lezen? Die kunt u hier downloaden.