Woo-verzoek

Bent u op zoek naar informatie over de publieke taken van de gemeente Sittard-Geleen en kunt u deze informatie (nog) niet vinden? Dan kunt u een informatieverzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) indienen. Oftewel een WOO-verzoek. Op deze pagina vindt u informatie over het indienen van zo’n verzoek.

Direct indienen

U doet uw verzoek om informatie bij de gemeente via onderstaand formulier, via het postadres of telefonisch. Geef duidelijk aan dat het een Woo-verzoek betreft.

Digitaal indienen

 

Wat moet er in mijn Woo-verzoek staan?

Iedereen kan op grond van de Wet open overheid om informatie vragen. Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • Dat u een verzoek doet op grond van de Wet open overheid
  • Over welke publieke taken u meer informatie wenst te krijgen 
  • Om wat voor soort documenten het gaat
  • Over welke periode dat het gaat
  • Uw contactgegevens
  • Hoe u de informatie wenst te ontvangen (digitaal of een kopie per post)
Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

Wij bieden u een aantal mogelijkheden waarop u uw verzoek kunt indienen:

Digitaal 

Digitaal indienen

Via de post

Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA  Sittard

Afgeven bij de balie van onze Stadswinkel

Markt 1
6161 GE  Geleen

Telefonisch

Bel ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 046.
 

Reactietermijn 

Na ontvangst van uw Woo-verzoek door de gemeente Sittard-Geleen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Indien nodig zal onze contactfunctionaris Wet open overheid nog (telefonisch) contact met u opnemen.

De gemeente heeft vier weken de tijd om een besluit te nemen. Als het nodig is, nemen wij contact met u op voor het verlengen van deze termijn. De verlenging is maximaal twee weken.

Uitzonderingen

Wij streven ernaar om zo veel mogelijk informatie openbaar te maken. Het kan echter zijn dat wij documenten niet openbaar mogen maken. Dit kan bijvoorbeeld wegens privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige informatie in staan. In het besluit wordt toegelicht waarom sommige informatie niet openbaar gemaakt wordt.

Naast privacy en concurrentie, kunnen ook de belangen van derden meewegen. We zullen de belanghebbenden vragen om een zienswijze in te dienen, waarin zij kunnen aangeven of zij wel of niet willen instemmen met het openbaar maken van de informatie. De gemeente beslist uiteindelijk of de stukken openbaar gemaakt worden. Door een zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat u van ons een besluit ontvangt op uw Woo-verzoek. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
 

Al openbaar?

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Kijk ook eens op deze interne en externe websites en archieven.
•    Kennisgevingen en bekendmakingen 
•    Bestemmingsplannen
•    Besluiten B&W
•    Raadsinformatie 
•    Kamer van Koophandel
•    Webarchief Sittard-Geleen 
 

Kosten

Er worden geen kosten berekend voor het in behandeling nemen van uw Woo-verzoek. 

Voor het toezenden van stukken via digitale weg (per e-mail) brengen wij geen kosten in rekening. Voor het toezenden van kopieën van de door u verzochte stukken (anders dan langs digitale weg), brengen wij pas kosten in rekening vanaf € 10,- . 

Tarieven WOO (kosten per geprinte pagina)
  A4-formaat A3-formaat 
Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05 € 0,10 
Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10  € 0,20
Kleur, enkelzijdig € 0,20 € 0,40 
Kleur, dubbelzijdig € 0,40 € 0,80


Zie ook 

Meer informatie