Woo-verzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet open overheid (Woo). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten. Kunt u de informatie niet vinden? Dan kunt u een verzoek indienen.

Direct indienen

U doet uw verzoek om informatie bij de gemeente via onderstaand formulier, via het postadres of telefonisch. Geef duidelijk aan dat het een Woo-verzoek betreft.

Digitaal indienen

Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18, 6130 AA Sittard

 

Voorwaarden

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:
•    U krijgt een kopie.
•    U mag het document bekijken.
•    U krijgt een samenvatting van de inhoud.
•    U krijgt informatie over de inhoud.

Iedereen kan een verzoek indienen voor informatie. Er zijn uitzonderingen op de stukken die u mag inzien. Dit zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar dreigt voor:

 • handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de overheid
 • strafzaken
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis

U geeft in uw verzoek aan:

 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Dit kan schriftelijk of mondeling. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

Al openbaar?

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. Kijk ook eens op deze interne en externe websites en archieven.
•    Kennisgevingen en bekendmakingen 
•    Bestemmingsplannen
•    Besluiten B&W
•    Raadsinformatie 
•    Kamer van Koophandel
•    Webarchief Sittard-Geleen 
 

Kosten

Er worden geen kosten berekend voor het in behandeling nemen van uw Woo-verzoek. 

Voor het toezenden van stukken via digitale weg (per e-mail) brengen wij geen kosten in rekening. Voor het toezenden van kopieën van de door u verzochte stukken (anders dan langs digitale weg), brengen wij pas kosten in rekening vanaf € 10,- . 

Tarieven WOO (kosten per geprinte pagina)
  A4-formaat A3-formaat 
Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05 € 0,10 
Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10  € 0,20
Kleur, enkelzijdig € 0,20 € 0,40 
Kleur, dubbelzijdig € 0,40 € 0,80


Zie ook 

Meer informatie