Besluitenlijst College

Hier kunt u wekelijks de besluiten van het college van burgemeester en wethouders lezen. Mocht u over een bepaald onderwerp meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar (bij elk besluit staan naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld)