Besluitenlijst week 48 - 2023

Vastgesteld 5 december 2023

Raadsinformatiebrief Visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030

Het college van B&W heeft besloten om de raad op basis van een raadsinformatiebrief te informeren over de laatste stand van zaken van de regionale samenwerking voor de vrijetijdseconomiesector.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Het Anker Born

De fractie gob heeft vragen gesteld over de voortgang van het businessplan voor de vernieuwbouw van Het Anker in Born. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO over ingekomen brief inzake zwembad het Anker te Born

De fractie PIT heeft vragen gesteld over de ingekomen brief inzake zwembad het Anker te Born. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en  Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.