Overzicht declaraties en relatiegeschenken college B&W

Op deze pagina's publiceren we per kwartaal de onkostendeclaraties van de leden van het college van B&W. In verband met de indienings- en verwerkingstermijn van de declaraties wordt het declaratie-overzicht een kwartaal na afloop van de einddatum van het vorige kwartaal gepubliceerd.