De leden van de referendumcommissie stellen zich voor

“Een referendum is een mooi instrument om de betrokkenheid van burgers bij de politiek en het gemeentebestuur te vergroten. Nu is nog alleen een raadgevend referendum mogelijk onder een aantal voorwaarden. Het is niet uit te sluiten dat dit instrument zich de komende jaren verder ontwikkelt, waarbij de burger meer invloed kan uitoefenen. Dat zou een mooie uitdaging zijn. Het is echter ook best complex om een referendum zo goed mogelijk te organiseren. Wij vinden het fijn om vanuit onze rol als lid van de referendumcommissie daarover te mogen adviseren”. 

Loek Janssen: ‘’Als jurist ben ik in staat om de vraag c.q. het verzoek van de burger goed te interpreteren en hier een duidelijk advies over te verstrekken. Tevens ben ik in staat om de juridische vertaalslag te maken en deze op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de burger. Thans ben ik werkzaam als legal counsel, daarnaast ben ik vrijwilliger bij buurtbemiddeling Midden-Limburg en lid van de adviesraad sociaal domein gemeente Maasgouw.’’

Cass Kamp: “Ik heb ervaring in verschillende juridische functies, o.a. bij gemeenten. Op dit moment ben ik daarnaast tevens werkzaam als projectleider verkiezingen bij de gemeente Venray. Daardoor heb ik kennis van zowel de rechtmatige kant van het verhaal als de bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen een gemeente, dus ik ben ervan overtuigd dat ik daar een wezenlijke bijdrage aan kan leveren en verheug mij daarop.“
 
Harrie van Beers: “Ik ben voorzitter van de referendumcommissies in de gemeenten Landgraaf en Brunssum. Ik heb een bestuurskundige en juridische achtergrond en heb vele jaren gewerkt in het openbaar bestuur, onder andere als gemeentesecretaris en burgemeester. De laatste jaren vervul ik directiefuncties op het ondernemersvlak als directeur van Abdij Rolduc in Kerkrade en directeur van het StartersCentrum Limburg”.