Rekenkamercommissie onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid Sittard-Geleen

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Rekenkamercommissie onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid Sittard-Geleen’, 28 september 2020, pdf, 3MB