Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Lees hier meer over de Rekenkamercommissie, of doe zelf een voorstel voor een onderzoek.

 • Zo werkt de Rekenkamercommissie

  Wat de Rekenkamercommissie doet

 • Leden Rekenkamercommissie

  De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Zij stellen zich graag aan u voor.

 • Publicaties Rekenkamercommissie

  Hier vindt u de publicaties en jaarverslagen van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

 • Onderzoeksprogramma

  De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen dient jaarlijks een onderzoeksprogramma vast te stellen met daarin een overzicht van onderwerpen/dossiers die in de loop van dat jaar onderzocht zullen gaan worden.

 • Idee voor onderzoek indienen

  U kunt een idee indienen voor een onderzoek door de Rekenkamercommissie. Bijvoorbeeld naar beleid van de gemeente over een onderwerp waar u zich zorgen over maakt.

 • Contact

  Contactgegevens Rekenkamercommissie