Zo werkt de Rekenkamer

Wat de Rekenkamer doet

De Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Hier vindt u uitgebreide informatie daarover.

Wat de Rekenkamercommissie doet

De Rekenkamercommissie van Sittard-Geleen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.

Daarmee ondersteunt de Rekenkamercommissie de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

De Rekenkamer onderzoekt:

Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

Wilt u meer weten over wat een rekenkamer voor u kan betekenen? Download dan de folder van de website van de NVVR

Wat er met de resultaten van een onderzoek gebeurt

De Rekenkamercommissie schrijft de conclusies uit de onderzoeken en de voorstellen voor verbeteringen op in een rapport. Daarna gebeurt het volgende:

  1. De Rekenkamercommissie presenteert het rapport aan de gemeenteraad
  2. Er is een gesprek over het rapport tussen raad en wethouder
  3. Als de raad het nodig vindt, neemt de raad een besluit
  4. De Rekenkamercommissie controleert hoe het loopt met de verbeteringen. 
Leden van de Rekenkamercommissie

De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. De leden zijn:

  • Mevrouw. mr. D. (Debbie) Heesakkers - voorzitter (voorzitter)
  • Mevrouw Drs. A.G.A (Anne-Marie) Rooskens Msc
  • De heer Drs. E. (Erwin) Maussen
  • Mevrouw mr. D. (Debbie) Steens is ambtelijk secretaris/onderzoeker.

Lees meer over de leden van de rekenkamercommissie

Werkwijze, gedragsregels en bevoegdheden

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in:

Verordening op de Rekenkamercommissie

Vergaderingen Rekenkamercommissie

Wilt u bij een vergadering van de Rekenkamercommissie aanwezig zijn? Of heeft u een vraag? Stuur een mail naar de secretaris: rekenkamer@sittard-geleen.nl. De Rekenkamercommissie vergadert op maandag van 19.30 - 21.30 uur, tenzij anders vermeld.