Samenwerkingsverbanden

Sittard-Geleen zet stevig in op het versterken van (regionale) samenwerking. Deze samenwerking is zowel gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering als ook op de internationale concurrentiepositie van Zuid-Limburg. Er wordt samengewerkt met andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en anderen.

  • Limburg Economic Development (LED)

    LED is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport2020-programma in Zuid-Limburg. Brainport2020 leidt er toe dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van toptechnologische regio’s en heeft voor Zuid-Limburg als gevolg: 17.000 extra banen, 8,5 miljard euro extra bijdrage aan de BV Nederland, en het vrijwel uitbannen van werkloosheid. Meer info op de website van LED. trefwoorden: innovatie, Brainport, economie, bedrijvigheid, technologie, werkgelegenheid

  • Sportzone Limburg

    In Sportzone Limburg worden sporten en studeren en sporten en werken optimaal op elkaar afgestemd. Dat biedt maatwerk voor mensen die sportieve ambities willen combineren met hun studie of maatschappelijke carrière. De excellerende (sport)omgeving is het resultaat van de krachtenbundeling van sport, onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid. Meer info op de website van Sportzone Limburg.

  • Grensinfopunt Maastricht

    Het Grensinfopunt is opgezet om burgers en bedrijven in de grensregio beter te informeren over de mogelijkheden en kansen die Europa biedt. Vooral op het gebied van sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen en dergelijke kunnen problemen ontstaan die de grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren. Grensgangers en ondernemers in de Euregio kunnen zich in zo’n geval wenden tot het Grensinfopunt voor hulp.

  • Jumelages