Jumelages

Vandaag de dag brengen stedenbanden steden en gemeenten uit heel Europa samen in een hecht netwerk van burgers.

Ook in Sittard-Geleen bestaan al meer dan 30 jaar banden met zustersteden in Duitsland en Frankrijk. Bornse verenigingen onderhouden sinds 1972 contacten met verenigingen in Nauheim (Dld), Geleense verenigingen brachten bezoeken en ontvingen tegenbezoeken van verenigingen in Böblingen (Dld) en Pontoise (Fr.). 

Jumelages bieden de mogelijkheid meer te weten te komen over het dagelijks leven van de burgers in de zustersteden, ervaringen met hen uit te wisselen en samen activiteiten te ontplooien op maatschappelijk, educatief, cultureel, sportief en sociaal gebied.

Om deze doelstellingen te realiseren is in onze stad de Stichting Jumelage opgericht. Zij heeft tot doel om op te treden als intermediair ten behoeve van de opbouw en instandhouding van contacten tussen Sittard-Geleense verenigingen, scholen en instellingen en die van Pontoise (+ 440 km), Böblingen ( + 450 km) en Nauheim (300 km).

Stichting Jumelage

De Stichting Jumelage kan een financiële bijdrage toekennen in de kosten van de uitwisseling. Voorwaarden zijn o.a. dat de instelling is aangesloten bij een voor haar geëigende landelijke, provinciale, regionale of diocesane organisatie en - indien het een vereniging betreft - tenminste 15 contributiebetalende leden heeft. Daarnaast bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid een subsidie aan te vragen bij de Europese Unie.