Achtergrondinformatie

Een overzicht van belangrijke dossiers, beleidsdocumenten, statistische gegevens etc.

  • Visie Chemelot 2025

    Chemelot heeft op 11 mei de Visie Chemelot 2025 gepresenteerd. Hierin staat hoe de bedrijven op Chemelot denken dat het gebied zich de komende jaren zal ontwikkelen. Op woensdag 15 juni om 19.30 uur is hierover een informatie-bijeenkomst in De Hanenhof in Geleen.

  • Samenwerkingsverbanden

  • Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving

    De Provincie Limburg en de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hebben voor het eerst samen een ‘Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving’ ontwikkeld. Met als doel: een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau creëren op en rond de site.