Nieuwe stempas aanvragen

Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Uw oude stempas is dan niet meer geldig.

Als u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of uw stempas is verloren of beschadigd, kunt u bij de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen.

Digitaal

U kunt tot 3 juni 2024, 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen via DigiD.

Direct regelen met DigiD

In persoon aan de balie

Tot uiterlijk 5 juni 2024, 12.00 uur kunt u persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen in de Stadswinkel. Maak hiervoor een afspraak voor het product 'Vervangende stempas volmacht'. Neem een geldig legitimatiebewijs mee

U heeft een stempas ontvangen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft of die van een andere EU lidstaat en u zich voor deze verkiezingen heeft geregistreerd. 
  • op 6  juni 2024 18 jaar of ouder bent;  
  • op 23 april 2024 stond ingeschreven in de gemeente Sittard-Geleen;