Stadskrant

De Stadskrant is een van de middelen die de gemeente inzet om u te informeren over allerlei zaken die in de gemeente spelen. De Stadskrant verschijnt minimaal 6 keer per jaar en wordt (gratis) huis-aan-huis verspreid.

Download de Stadskrant (pdf)

Klachten over bezorging

Stadskrant niet ontvangen? Stuur een mailtje naar stadskrant@sittard-geleen.nl.
Als u een NEE / NEE sticker op uw brievenbus heeft, ontvangt u de Stadskrant niet.

Ideeën, opmerkingen of suggesties?

Mail ons! stadskrant@sittard-geleen.nl

Advertenties

De Stadskrant is een gemeentelijk informatiekrant voor onze inwoners. Het is daarom niet mogelijk om advertenties en/of teksten in de Stadskrant te laten plaatsen.

Vorige edities