Afval

Het afval in Sittard-Geleen wordt opgehaald door RWM. Zij beheren ook de milieuparken. Het wegbrengen van veel afval is gratis.

Afval niet opgehaald

Wanneer uw groen- of restafvalbak niet is geleegd, of als de ondergrondse container vol zit, kunt u dit bij de gemeente melden.

Afval aanbieden

Meer informatie over containers, hoe u ze aan de straat zet of hoe u de ondergrondse container gebruikt leest u op de website van RWM.

Afvalpas

Bewoners van hoogbouw (flats, appartementencomplex) kunnen hun afval kwijt in een ondergrondse afvalcontainer. Daar heeft u een afvalpas voor nodig.

Afvalkalender

U ontvangt elk jaar een afvalkalender met de data waarop het afval op uw adres wordt opgehaald. De data verschillen per adres. Bent u hem kwijt? Dan kunt u uw afvalkalender online bekijken.
Of download de RWM app.

Milieuparken

Alle informatie over de milieuparken, zoals adressen, openingstijden en voorwaarden vindt u op de website van RWM.

Kosten afval

Alle informatie over de kosten van afval en afvalstoffenheffing vindt u op de website van de BsGW.

Afval laten ophalen

Grof afval dat niet in uw afvalbak past kunt u tegen betaling laten ophalen door RWM, als u het zelf niet naar het milieupark kunt brengen. Bel hiervoor naar 14046. Een medewerker van de gemeente neemt uw gegevens op. U wordt teruggebeld door RWM om een afspraak te maken.

  • U betaalt €100 voorrijkosten, en een bedrag dat afhankelijk is van de soort en hoeveelheid afval.

PMD en papier

Op de site van RWM kunt u makkelijk nakijken hoe u uw afval moet scheiden, en waar u het kwijt kunt.

Asbest slopen of verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.