Afval

Het afval in Sittard-Geleen wordt opgehaald door RWM. Zij beheren ook de milieuparken. Het wegbrengen van veel afval is gratis.

Afval niet opgehaald

Wanneer uw groen- of restafvalbak niet is geleegd, of als de ondergrondse container vol zit, kunt u dit bij de gemeente melden.

Milieuparken

Veel afval kunt u gratis naar het milieupark brengen. Voor overige afvalsoorten geldt een vast tarief. U kunt hiervoor eventueel een gratis aanhangwagen lenen.

Afval ophalen aan huis

Afval wordt gescheiden opgehaald. U kunt uw afval aanbieden met uw afvalbak.
Als u groot afval hebt dat niet in de container kan, en het niet zelf naar het milieupark kan brengen kunt u afval tegen betaling laten ophalen door de gemeente.

Ondergrondse afvalcontainer (OGI)

Bewoners van hoogbouw (flats, appartementencomplex) kunnen hun afval kwijt in een ondergrondse afvalcontainer.

Afval scheiden

Op de site van RWM kunt u makkelijk nakijken hoe u uw afval moet scheiden, en waar u het kwijt kunt.

Afvalkalender

U ontvangt elk jaar een afvalkalender met de data waarop het afval op uw adres wordt opgehaald. De data verschillen per adres. Bent u hem kwijt? Dan kunt u uw afvalkalender online bekijken.

Asbest

Tijdens sloopwerkzaamheden kunt u asbest tegen komen. U bent verplicht dit te melden bij de gemeente.