Demonstratie melden

Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.

Voorwaarden

Meld een demonstratie tenminste een week voor aanvang. (Weekend- en feestdagen vallen binnen deze termijn). 

Vindt uw manifestatie of demonstratie plaats binnen de hiervoor gestelde termijn, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14046.  Dit geldt ook voor een bijeenkomst in de publieke ruimte gericht op het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.

Melden

Meld uw demonstratie of manifestatie digitaal.

Demonstratie melden

Regels tijdens de demonstratie

U moet zich als organisatie van een demonstratie of manifestatie aan de volgende algemene regels houden:

 • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.
 • U moet de plek waar u de demonstratie houdt schoon achterlaten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moet u opvolgen.
 • Tijdens de route moet u op de stoep blijven. De straat moet vrij blijven voor auto's en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken).
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, mag het geluid daarvan niet te hard staan. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties.
 • Als u flyers uitdeelt en mensen die op de grond gooien, moet u ze zelf opruimen.
 • U moet zorgen voor een zogenoemde ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen) van minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie.
 • U mag geen voorwerpen verbranden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • U moet erop letten dat deelnemers aan de demonstratie geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek.
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen kleding dragen die het gezicht bedekt.
 • U mag met de demonstratie niet discrimineren of oproepen tot geweld.
 • De demonstratie mag geen schade toebrengen aan derden.
Voorschriften of beperkingen

De burgemeester kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorschriften of beperkingen opleggen aan de demonstratie. Die gaan nooit over de inhoud van de demonstratie of manifestatie. Ook tijdens de demonstratie kan de burgemeester de deelnemers aanwijzingen geven. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen. Als dit gebeurt, wordt u hierover geïnformeerd.

Bijzondere regels voor bijzondere plekken

Het historische centrum van Sittard is een relatief klein gebied met veel winkels en horeca en kantoren. Dit gebied wordt bovendien intensief gebruikt voor tentoonstellingen, markten en evenementen. Daarom zijn er minder mogelijkheden om te demonstreren in dit gebied dan op andere plekken.

Termijn van een week voorbij?

Meld een demonstratie tenminste een week voor aanvang. (Weekend- en feestdagen vallen binnen deze termijn). 

Vindt uw manifestatie of demonstratie plaats binnen de hiervoor gestelde termijn, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14046 om uw voornemen door te geven. Dit geldt ook voor een bijeenkomst in de publieke ruimte gericht op het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.

Kosten

Het melden van een demonstratie of manifestatie is gratis. Aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen, kunnen wel geld kosten.

Meer informatie

Bel voor meer informatie naar ons callcenter via 14046