Iets melden bij de gemeente

 • Direct melden

  Direct melden van iets dat kapot is, of een ander probleem in de openbare ruimte

 • Vuurwerk(overlast) melden

  Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente.

 • Lantaarnpaal kapot

  lantaarnpaal brandt niet, is beschadigd of moet geverfd worden

 • Afval gedumpt

  Overlast melden van afval langs de weg, zwerfvuil, of volle prullenbakken

 • Bomen laten snoeien

  Overlast door bomen en struiken melden

 • Schade aan stoep of weg

  Melden van losse stoeptegel(s), beschadigingen aan de weg

 • Afval niet opgehaald, klacht, of melding

  Wanneer uw groen- of restafvalbak niet is geleegd, of als de ondergrondse container vol zit, kunt bij RWM een melding maken.

 • Parkeeroverlast

  Parkeeroverlast, foutparkeren, parkeren van grote voertuigen

 • Ratten of ander ongedierte

  Heeft u overlast van ongedierte zoals bijvoorbeeld ratten, muizen, marters of wespen? De gemeente kan u helpen. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor de bestrijding van het ongedierte. In andere gevallen adviseert de gemeente of verwijst u door.

 • Melding psychische hulp (Wvggz)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt of er mogelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is.

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Anoniem melden van onveilige situaties zoals verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten