Iets melden bij de gemeente

 • Direct melden

  Direct melden van iets dat kapot is, of een ander probleem in de openbare ruimte

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Anoniem melden van onveilige situaties zoals verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten

 • Lantaarnpaal kapot

  lantaarnpaal brandt niet, is beschadigd of moet geverfd worden

 • Afval gedumpt

  Overlast melden van afval langs de weg, zwerfvuil, of volle prullenbakken

 • Bomen laten snoeien

  Overlast door bomen en struiken melden

 • Schade aan stoep of weg

  Melden van losse stoeptegel(s), beschadigingen aan de weg

 • Ziet u een Aziatische hoornaar? Meld het alstublieft bij www.waarneming.nl

  De Aziatische hoornaar is een groot gevaar voor onze bijen. Zij halen hele bijenkasten leeg. Bijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit. De Aziatische hoornaar is geel met zwart. De Europese hoornaar is geen gevaar voor bijen. Voor u om te onthouden: “Ziet u rood? Maak het dan niet dood”. Want de Europese hoornaar is rood met zwart.

 • Afval niet opgehaald, klacht, of melding

  Wanneer uw groen- of restafvalbak niet is geleegd, of als de ondergrondse container vol zit, kunt bij RWM een melding maken.

 • Parkeeroverlast

  Parkeeroverlast, foutparkeren, parkeren van grote voertuigen

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren? Maak er een melding van bij de gemeente! Wij publiceren alle gevonden voorwerpen na goedkeuring op www.verlorenofgevonden.nl

 • Ratten of ander ongedierte

  Heeft u overlast van ongedierte zoals bijvoorbeeld ratten, muizen, marters of wespen? De gemeente kan u helpen. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor de bestrijding van het ongedierte. In andere gevallen adviseert de gemeente of verwijst u door.

 • Melding psychische hulp (Wvggz)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt of er mogelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is.

 • Vuurwerk(overlast) melden

  Ervaart u overlast door het afsteken van vuurwerk? Maak dan een melding bij de gemeente.

 • Demonstratie melden

  Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.

 • Meldpunt Goed Verhuurderschap

  Heeft u als huurder of woningzoekenden te maken met ongewenst verhuurgedrag? Geef signalen en meldingen dan door aan het Meldpunt Goed Verhuurderschap.