Melding psychische hulp (Wvggz)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente onderzoekt of er mogelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is.

Na uw melding neemt iemand van de gemeente contact met u op. U kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt.

Let op, u doet de melding in de gemeente waar degene waar u zich zorgen over maakt woont. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen.

Voordat u het meldformulier invult verzoeken wij u eerst te kijken of wellicht één van de volgende situaties aan de hand is (en waar u dan het beste terecht kunt):

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. 
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ .
  • Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. U kunt dan bijvoorbeeld terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of op dat op onze site melden.
     

Direct melden

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Lees verder op www.dwangindezorg.nl/wvggz