Schade aan stoep of weg

Melden van losse stoeptegel(s), beschadigingen aan de weg

Als u ziet dat er bestrating (wegen, stoepen, fietspaden e.d.) in slechte staat is kunt u dit melden bij de gemeente.

Direct melden

Reparatie

Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Gevaarlijke situatie

Voor het melden van gevaarlijke situaties belt u met 14 046. Bij direct gevaar, bel 112.