Melding integriteit

De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt.

Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.

Wat verstaan we onder niet integer handelen?

  • het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik
  • corruptie
  • fraude
  • misbruik van bevoegdheden
  • belangenverstrengeling
  • lekken van vertrouwelijke informatie

Regelgeving

Nevenfuncties topambtenaren

Hoe melden?

Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is.

  • Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen)
  • Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris

Anoniem

Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen.
Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats.

www.meldmisdaadanoniem.nl

Hoe melden?

Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is.

  • Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen)
  • Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris

Anoniem

Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen.
Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats.

www.meldmisdaadanoniem.nl