Overzicht van nevenfuncties topambtenaren

Gemeentesecretaris, Adjunct-gemeentesecretaris, Hoofd Concernstaf, Clusterhoofden, Stadsachivaris, Griffier

 

Hoofdfunctie binnen  gemeentelijke organisatie

 

Naam organisatie
waar nevenfunctie wordt uitgeoefend

Beschrijving van de nevenwerkzaamheden

Gemeentesecretaris

BCO Onderwijsadvies

Synthese

Voorzitter Raad van commissarissen

Voorzitter Raad van Toezicht

 

Adjunct-gemeentesecretaris

Woningcorporatie Maasvallei

Dansgezelschap Project Sally

Stichting Baandomein

Lid Raad van commissarissen

Lid Raad van Toezicht

Voorzitter

Hoofd Concernstaf

Trevianum Scholengroep

Lid Raad van Toezicht

 

Hoofd cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer

Geen Geen

Hoofd cluster Beleid

Geen

Geen

 

Hoofd Sociale Zaken

Geen

Geen

 

Hoofd cluster Dienstverlening

Geen

Geen

 

Stadsarchivaris

Zie bijlage

Zie bijlage

 

Griffier Vereniging van Griffiers

Lid commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers