Overzicht van nevenfuncties topambtenaren

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Onbezoldigd

 • Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Treebeek-Brunssum
 • Lid Harmonieorkest Concordia Treebeek

Directeur Dienstverlening

Geen nevenfuncties

Directeur Omgeving

Geen nevenfuncties

Directeur Samenleving

Onbezoldigd

 • Algemeen bestuurslid ruitervereniging Sportvrienden Mechelen te Mechelen.
 • Samenwerkingsovereenkomst met broer en zus vanuit een vastgoed positie in Maastricht (heeft met fiscaliteit te maken dat dit in een samenwerkingsverband is gegoten). 
 • Medezeggenschapsraad Grotius College

Directeur Vidar

Geen nevenfuncties

Hoofd concerncontrol/concerncontroller

Geen nevenfuncties

Griffier

Bezoldigd

 • Lid Referendumcommissie Provincie Limburg

Onbezoldigd

 • Lid Juridische Vraagbaak Vereniging voor Griffiers
 • Bestuurslid Koor Sing a Song

Archivaris

Onbezoldigd

 • Voorzitter stichting Soleur (Stichting Oud-Limburgse en Euregionale Receptcultuur)                                
 • Voorzitter werkgroep Geheime Tuinen van Sittard 
 • Voorzitter stichting Past4Present, stichting voor historische educatie en innovatie 
 • Voorzitter Stichting Cultuur- en Grensgeschiedenis
 • Secretaris van de kring van Limburgse archivarissen 
 • Lid executive board ICARUS (international centre for archival research
 •  Adviseur bij het LGGI mbt AEZEL / Limburg TimeMachine
 • Adviseur federatie historie Sittard-Geleen-Born 
 • Lid commissie Open Monumentendag
 • Lid bisschoppelijke archiefcommissie bisdom Roermond
 • Adviseur vereniging Heemkunde zonder Grenzen
 • Bestuurslid stichting kruisen en kapellen in bisdom Roermond
 • Adviseur Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen
 • Columnist Nederlands Archievenblad en Blauwe Boekje
 • Custos van custodie Zuid Limburg van Franciscaanse beweging
 • Voorganger en cantor parochie Christus'Hemelvaart en H. Joseph Vrangendael-Stadbroek